Όροι Χρήσης και Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Όροι Χρήσης και Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Termat dhe kushtet e përdorimit - Politika e mbrojtjes së të dhënave personale - Κεντρική Εικόνα

1. Προοίμιο

1.1. Ο παρόν δικτυακός τόπος παρέχεται από την εταιρεία “ΜΕΓΑ ΠΡΟÏONTA ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε.» καλουμένη κατωτέρω χάριν συντομίας ΜΕΓΑ Α.Ε. Οι επισκέπτες καλούνται να κάνουν χρήση του τόπου αυτού, μόνο εφόσον αποδέχονται πλήρως τους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις. H χρήση του τόπου αυτού συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσεως από τους χρήστες.

 

1.2. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί, προσθέτει, μεταβάλλει το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες του παρόντος τόπου, συμπεριλαμβανομένων των παρόντων όρων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, παρά μόνο με την ανακοίνωσή τους μέσω του δικτυακού της τόπου.

 

2.  Χρήση

2.1. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. παρέχει αποκλειστικά το περιορισμένο δικαίωμα χρήσεως του παρόντος δικτυακού τόπου για μη εμπορικούς σκοπούς.

 

2.2. Η χρήση του δικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το δικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν.

 

3. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

3.1. Το περιεχόμενο του τόπου (εικόνες, γραφικά, σήματα, κείμενα, επωνυμίες κ.λπ.) αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της ΜΕΓΑ Α.Ε. ή τρίτων συνεργατών/μερών και προστατεύεται από τους σχετικούς ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους και συνθήκες περί  πνευματικής ιδιοκτησίας.

 

3.2. Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΜΕΓΑ Α.Ε. οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του δικτυακού τόπου.

 

4. Περιορισμός ευθύνης

4.1. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που εμφανίζονται στο δικτυακό τόπο να είναι κατά το δυνατό ακριβή, δεν φέρει όμως οποιαδήποτε ευθύνη για την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. Επίσης δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του τόπου θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα και απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

 

4.2. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. δεν παρέχει καμία εγγύηση  ρητή ή σιωπηρή για τη λειτουργία του παρόντος τόπου καθώς και για τις πληροφορίες, τα προϊόντα ή υπηρεσίες που περιέχονται σ’αυτόν.

 

4.3. Σε καμία περίπτωση η ΜΕΓΑ Α.Ε. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν απαιτήσεις αστικής ή ποινικής φύσεως ούτε για τυχόν ζημία (θετική ή αποθετική) σε επισκέπτες του δικτυακού τόπου ή τρίτους από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή χρήση του τόπου αυτού.

 

4.4. Ο παρόν δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει παραπομπές (links) σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Η ΜΕΓΑ Α.Ε. δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους.

 

5. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Σύμφωνα με το Ν. 2472/1997 “περί προστασίας από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα” ενημερώνουμε τους χρήστες- επισκέπτες ότι η ΜΕΓΑ Α.Ε. δύναται να τηρεί αρχείο και να επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα τους με τους ακόλουθους όρους:

 

Κατά την επίσκεψή σας στον παρόντα δικτυακό τόπο της ΜΕΓΑ Α.Ε. και κατά την εγγραφή σας σε υπηρεσίες της είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επίθετο, ηλεκτρονική διεύθυνση κ.λπ), προκειμένου να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ή να σας ενημερώνουμε για τα νέα προϊόντα ή υπηρεσίες μας, διαγωνισμούς, εκδηλώσεις κλπ.

 

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στη ΜΕΓΑ Α.Ε. χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτή και τις συνδεδεμένες ή συνεργαζόμενες με αυτή επιχειρήσεις για τους ως άνω σκοπούς και δεν δημοσιοποιούνται σε τρίτους χωρίς   την   προηγούμενη συγκατάθεσή   σας.   Εξαιρετικά   μπορεί   να δημοσιοποιηθούν προσωπικά σας στοιχεία, τηρουμένης της νόμιμης διαδικασίας, όταν τούτο επιβάλλεται από το νόμο.

 

Κάθε επισκέπτης έχει τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης για την επεξεργασία των δεδομένων του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2471/1997 και δύναται να επικοινωνεί γι΄αυτό με την εταιρεία στο τηλέφωνο 210-2419800.

 

6. Προστασία ανηλίκων

Απαιτείται η  συναίνεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα για την οποιαδήποτε επικοινωνία με την εταιρεία και την παροχή προσωπικών στοιχείων σε άτομα κάτω των 14 ετών. Η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδών δηλώσεων.

 

7. Παροχή πληροφοριών

Κατά καιρούς ενδέχεται να σας παρέχουμε πληροφορίες για άλλα προϊόντα και υπηρεσίες της ΜΕΓΑ Α.Ε., στις οποίες μπορείτε να εγγραφείτε και να χρησιμοποιήσετε. Επίσης, ενδέχεται να σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να συμμετάσχετε σε έρευνες που διεξάγονται από αυτήν ή τις συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες εξετάζουν την αποτελεσματικότητα και την απήχηση των παρεχόμενων προϊόντων.

 

8.  Δωσιδικία και Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οποιαδήποτε διαφορά ή αξίωση προκύψει από τη λειτουργία του παρόντος δικτυακού τόπου, θα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και αρμόδια για την επίλυσή τους θα είναι τα δικαστήρια των Αθηνών.

 

 

 

Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

 

της ΜΕΓΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Α.Ε  (στο εξής «ΜΕΓΑ»).

Η ΜΕΓΑ σέβεται το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων και θέλει να γνωρίζετε ότι λαμβάνει τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και την προστασία τους. Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αποσκοπεί στο να περιγράψει τον τρόπο συλλογής, χρήσης και προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας από την ΜΕΓΑ για σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing).

 

Είδη προσωπικών δεδομένων και σκοπός επεξεργασίας τους από την ΜΕΓΑ 

Η ΜΕΓΑ ενδέχεται να σας ζητήσει να υποβάλετε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπό εμπορικής προώθησης (marketing), συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής ενημερωτικών δελτίων (newsletters). Με την συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μας επιτρέπεται η επικοινωνία μαζί σας μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε για τους σκοπούς αυτούς περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας .

Εάν μας υποβάλλετε προσωπικά δεδομένα τρίτων ατόμων, θα θεωρηθεί ότι έχετε τη δικαιοδοσία να το κάνετε και ότι μας επιτρέπετε να τα χρησιμοποιήσουμε σύμφωνα με την Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. 

 

Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Εάν δεν σας το ζητήσουμε ρητά ή επίσημα, σας παρακαλούμε να μην μας αποστέλλετε και να μην μας κοινοποιείτε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα (π.χ. αριθμούς κοινωνικής ασφάλισης, στοιχεία που σχετίζονται με εθνική προέλευση, πολιτικές πεποιθήσεις, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, υγεία, σεξουαλική ζωή ή σεξουαλικό προσανατολισμό, ποινικό μητρώο, συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση βιομετρικά ή γενετικά δεδομένα που ταυτοποιούν ένα άτομο) μέσω του ιστότοπού μας ή με οποιονδήποτε άλλον τρόπο.

 

Νομιμοποιητική βάση χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων

Συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσονέχετε συναινέσει προς τούτο. 

Επιπλέον, σας δηλώνουμε ότι στα πλαίσια του ως άνω σκοπού χρησιμοποιούμετα προσωπικά σας δεδομένα  τα οποία μας γνωστοποιήσατε με δική σας βούληση.

 

Ανήλικοι

Η εν λόγω υπηρεσία δεν απευθύνεται σε άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους,  συνεπώς η ΜΕΓΑ δε θα διατηρήσει, ούτε επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα ανηλίκων. 

 

Διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων

Η ΜΕΓΑ δε διαβιβάζει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, ωστόσο πρόσβαση σε αυτά αποκτούν εξωτερικοί συνεργάτες της ΜΕΓΑκαι συγκεκριμένα πάροχοι  διαφημιστικών υπηρεσιών και  υπηρεσιών marketing, οι οποίοι  ενεργούν για λογαριασμό της στα πλαίσια του ως άνω σκοπού και της παρέχουν υπηρεσίες, όπως: φιλοξενία και συντονισμό ιστοτόπων, φιλοξενία εφαρμογών φορητών συσκευών,  ανάλυση δεδομένων, επεξεργασία πληρωμών, εκπλήρωση παραγγελιών, υπηρεσίες IT, εξυπηρέτηση πελατών, υπηρεσίες emailκαι ταχυδρομικής αλληλογραφίας, ελέγχους και άλλες υπηρεσίες, ώστε να τους δίνουμε τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες. Οι εν λόγω τρίτοι επεξεργάζονται τα προσωπικά σας δεδομένα, ως εκτελούντες την επεξεργασία στα πλαίσια της παροχής των ανωτέρω υπηρεσιών καθώς και της ειδικής σύμβασης εμπιστευτικότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων που η ΜΕΓΑ έχει καταρτίσει μαζί τους, βάσει της οποίας υποχρεούνται να συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς νόμους περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. 

Επίσης, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα, στα οποία υποχρεούμαστε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα βάσει διατάξεων της νομοθεσίας.    

Επιπλέον, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και να κοινοποιήσουμε τα στοιχεία σας με άλλους τρόπους, μόνο αφού αποκτήσουμε τη συγκατάθεσή σας.

 

Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • πρόσβασης και διόρθωσης ή διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων ή περιορισμού της επεξεργασίας τους ή εναντίωσης  στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων,
  • υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή και
  • ανάκλησης της συγκατάθεσής σας για επεξεργασία των δεδομένων σας για το σκοπό της παρούσας Πολιτικής. 

 

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Σε περίπτωση που θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημα ή αίτημά σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (ΜΕΓΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΑ Α.Ε., ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 148 ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78), είτε στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (privacy@megadis.gr) με τίτλο «Άσκηση δικαιώματος πρόσβασης/ διόρθωσης/ διαγραφής/ περιορισμού/ εναντίωσης». Εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας δωρεάν χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός (1) ενός μηνός από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός Αιτημάτων σας θα σας ενημερώσουμε εντός του μήνα αν χρειαστεί να λάβουμε παράταση άλλων (2) δύο μηνών εντός των οποίων θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

 

Χρόνος τήρησης των προσωπικών δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται για όσο διάστημα επιτρέπεται ή επιβάλλεται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Σε περίπτωση που επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα βάσει της συναίνεσής σας, θα συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε μέχρι ανακλήσεως αυτής. 

 

Πολιτική cookies

Η ΜΕΓΑ και οι πάροχοι υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται ενδέχεται να συλλέξουν αυτόματα ορισμένα στοιχεία, καθώς περιηγήστε στον ιστότοπο. Για λεπτομέρειες σχετικά με τα cookiesκαι άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της υπηρεσίας του ιστότοπου, διαβάστε την Πολιτική Cookies. Η Πολιτική Cookies περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο απενεργοποίησης αυτών των τεχνολογιών. Εάν δεν τις απενεργοποιήσετε και συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε την υπηρεσία μας, θα συμπεράνουμε ότι συναινείτε με τη χρήση τους.

 

Ασφάλεια

Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχόν απώλεια, μεταβολή, διαρροή, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε αυτά από τρίτους. 

 

Τροποποιήσεις στην Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 

Η ΜΕΓΑ μπορεί ανά πάσα στιγμή να αναθεωρήσει την παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, οπότε και θα ενημερωθείτε σχετικά στην ιστοσελίδα μας. 

 

Ιστότοποι και υπηρεσίες τρίτων

Η παρούσα Πολιτική περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων δεν αφορά, ούτε συμπεριλαμβάνει ιστότοπους και υπηρεσίες τρίτων και δεν συνεπάγεται επιδοκιμασία, ούτε ευθύνη μας για το απόρρητο, τα στοιχεία ή άλλες πρακτικές τρίτων, συμπεριλαμβανομένων των τρίτων που διαχειρίζονται κάποιον ιστότοπο ή ηλεκτρονική υπηρεσία, συνδεδεμένη με τον ιστότοπό μας. 

 

 

Επικοινωνία 

Σε περίπτωση που έχετε οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την παρούσα Πολιτική ή θέλετε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να απευθύνετε το ερώτημα ή αίτημά σας είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας (ΜΕΓΑ ΠΡΟϊΟΝΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣΑ Α.Ε., ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 148 ΑΧΑΡΝΑΙ, Τ.Κ. 136 78), είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση privacy@megadis.gr.

 

Τελευταία ενημέρωση: 25/5/ 2018

 

Οι ελληνικές πάνες Babylino Sensitive είναι οι πρώτες πάνες στην Ευρώπη που πιστοποιήθηκαν με τη διεθνή πιστοποίηση Oeko-Tex® Standard 100 για απουσία πάνω από 200 βλαβερών ουσιών, εξασφαλίζοντας όχι μόνο άριστη απορροφητικότητα αλλά και πιστοποιημένη φιλικότητα.