Sigurinë e fëmijës

Η ασφάλεια του νηπίου
Tani që fëmija yt po vrapon e po ecën, ka për të zhbiruar gjithë botën. Ti do të jesh gjithmonë në lëvizje! Është shumë e rëndësishme që kur jeni jashtë shtëpisë të siguroheni që mjedisi është i sigurtë për “eksplorimin” e fëmijës.
Ασφάλεια μέσα στο σπίτι
Nëntë nga dhjetë aksidente ndodhin për shkak të gabimeve njerëzore, neglizhencës apo injorimit të rrezikut. Gjithsesi, veçanërisht për aksidentet e fëmijëve, mungesa e njohurisë nga prindërit dhe e atyre që janë përgjegjës për ta është një çështje shumë e rëndësishme.
Sigurinë e fëmijës | Babylino

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.