Të rritesh vetëm me nënën

Δεύτερος γάμος
Shumë herë çështja e një martese të dytë del në pah. Reagimet e fëmijëve mund të ndryshojnë.
Ο ρόλος του μπαμπά
Po nëse babi mungon në shtëpi? Si mund të arrijë të perceptohet në shtëpi “prezenca” e jo “mungesa”?
Ο ρόλος των δύο φύλων
Ndonjëherë edukimi i fëmijëve konsiderohet të jetë përgjegjësi e nënës. “Gruaja është e destinuar të rritë fëmijët” është një shprehje që dominon për shumë vjet në perceptimin e njerëzve dhe është gjithsesi e gabuar. Kontributi i babait në krijimin e fëmijës është po aq i rëndësishëm sa dhe...
Të rritesh vetëm me nënën | Babylino

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.