Shumë herë çështja e një martese të dytë del në pah. Reagimet e fëmijëve mund të ndryshojnë. 

Δεύτερος γάμος

Disa fëmijë e konsiderojnë këtë çështje si “zëvendësim” të të dashurit të tyre dhe e kundërshtojnë atë. Disa të tjerë nuk kanë reagime ekstreme.

Në varësi të moshës suaj, marrëdhënies së fëmijës me prindërit, karakterit dhe personalitetit të saj, fëmija formon një opinion, itë cilin  duhet ta dëgjojmë qartë dhe ta diskutojmë.

Gjithsesi, në këtë pikë duhet të vendosen disa limite.  Roli i nënës është i ndryshëm nga roli i gruas. Nuk është e mundur që fëmija të përcaktojë jetët personale të prindërve, sepse ata kanë jetën e tyre dhe nevojat e tyre të ndryshme.

Në mënyrë që të jeni mamaja “e drejtë” ju duhet të ndiheni e balancuar mendërisht dhe e plotësuar emocionalisht. Ne nuk shpallim apo detyrojmë prezencën e një personi tjetër tek fëmija. Bëjmë biseda me të dhe përpiqemi të ndërtojmë një “familje të re” bazuar në elementin bazë të besimit.

Kur prindërit kanë një “plan” të përbashkët për rritjen e fëmijëve, pavarësisht nëse ata kanë të njëjtin mendim apo mirëkuptim (megjithëse tipike), fëmija ndihet më i sigurt, shpreh mendimet më spontanisht dhe nuk mbart ngarkesën e përgjegjësive dhe problemeve që  nuk i përkasin.