Mirëkuptimi mes prindërve – një kurs i qëndrueshëm në rritjen e fëmijëve

Veproni së bashku; është e rëndësishme për fëmijën të mos trajtohen ndryshe nga secili prind. 

Συνενόηση γονέων -σταθερή πορεία στην ανατροφή

Një gabim i madh që bëjnë baballarët është të qenurit tepër liberal apo tej mase striktë.

Në përpjekjet e tyre për të hequr qafe fajin për mungesën, baballarët mund të devijojnë nga kursi i drejtë i edukimit dhe të bëhen ose tepër liberalë (duke besuar që nëse kënaqin/ plotësojnë të gjitha dëshirat e fëmijëve, do të përfitojnë dashurinë e tyre), ose tepër striktë (në një përpjekje për të mbrojtur fëmijët nga rreziqe të ndryshme).

Duhet të ketë mirëkuptim mes dy prindërve, stabilitet në këndvështrimet e tyre dhe balancë në sjelljen e tyre.