Në MEGA, ne kemi bërë përparësinë tonë iniciativat e qëndrueshme për vite me radhë