Sa i gjatë do të bëhet?

Përllogaritja do t’ju japë përafërsisht se sa i gjatë do të bëhet fëmija.

Kjo përllogaritje mund të kryhet për fëmijë më të rritur se 2 vjeç dhe është e bazuar në lartësinë e të dy prindërve, peshën e fëmijës etj.

Cm
Cm
Cm
vjeç
Bazuar në informacionin e dhënë, lartësia e fëmijës suaj në moshën 18 vjeç do të jetë përafërsisht:
Sa i gjatë do të bëhet? | Babylino

Error

The website encountered an unexpected error. Please try again later.